Niska bezwzględna liczba neutrofili

Niska bezwzględna liczba neutrofili jest zwykle związane z neutropenią. Neutropenia jest stanem chorobowym charakteryzującym się krańcową niskich poziomów neutrofilów na układ odpornościowy organizmu. Neutrofile są specjalne rodzaje leukocytów (białych krwinek), które zwalczają bakterie i inne patogeny w organizmie.

Czym jest absolutna liczba neutrofili (ANC)?

Twój ANC jest po prostu szacunek neutrofili w milimetr sześcienny krwi. Standardowe wymiary są mikro-komórek na litr. Normalna ANC powinno być 1500 do 8000 / mm3. Przekłada się to w stosunku od 1,5 do 8,0

Jak można oszacować ANC?

Istnieją cztery sposoby, które można wykorzystać do oszacowania swoją ANC:

Jakie jest znaczenie niskiego absolutnego neutrofilów?

To odnosi się do liczby ANC mniejszej niż 500. Jest to dobry wskaźnik neutropenii. Głównymi przyczynami tego stanu są następujące:

Typowe objawy neutropenii

Popularne leki neutropenii Leczenie

Rodzaj leczenia zależy od rodzaju stanu chorobowego. Należy zasięgnąć porady doświadczonego pracownika służby zdrowia, jeśli podejrzewasz, że masz objawy związane z neutropenią. Wspólne środki do leczenia neutropenii zawierać następujące elementy:

Podsumowując, niskie bezwzględna liczba neutrofili może być spowodowana przez szereg czynników. Ważne jest, aby zwrócić się do zdrowego dostawcę do przeprowadzenia liczyć ANC regularnie. Przestrzeganie higieny osobistej i środowiskowej jest również doskonałym lekarstwem zapobiegania neutropenii.